Program konferencji

7 czerwca 2022 roku, NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1, Katowice

19.30 21.00Rozgrzewka konferencyjna: koncert pn. JazzKLUB / Jakub Hajdun Trio


8 czerwca 2022 roku, Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula nr B/0.39

14.00 14.30otwarcie konferencji
14.30 – 14.50Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dyskursy pamięci lingwistyczno-kulturowej. Językowy obraz świata a tekstowe obrazy świata
14.50 – 15.10Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Semiotyka wystaw muzealnych
 15.10 – 15.30Artur Rejter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
W służbie pamięci. Możliwości badań diachronicznych nad dyskursem wykluczonych
15.30 – 15.50dyskusja
15.50 – 16.20przerwa na kawę
16.20 – 16.40Waldemar Czachur, Uniwersytet Warszawski, Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Miniteksty w służbie pamięci. Analiza tablic komemoratywnych
16.40-17.00Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nazwy upamiętniające jako nośniki „pamięci wspomaganej”
17.00 – 17.20Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Słownik mediolingwistyki jako nośnik i wartość dla pamięci w nauce
17.20 – 17.40dyskusja
17.40obiadokolacja

9 czerwca 2022 roku, Katowice, ul. Uniwersytecka 4

sekcja A
sala C.0.17
sekcja B
sala C.0.9
9.00 – 9.20Monika Kostro, Uniwersytet Warszawski
Dyskurs prezydencki jako dyskurs pamięci – pamięć o wspólnocie, pamięć wspólnoty


Anna Hanus, Uniwersytet Rzeszowski
Strategie upamiętniania postaci w tekstach multimodalnych – analiza kontrastywna wspomnień pośmiertnych poświęconych
Krzysztofowi Pendereckiemu


9.20 9.50Marta Śleziak, Uniwersytet Wrocławski
Pamięciotwórczy potencjał haseł politycznych
Irmina Kotlarska, Uniwersytet Zielonogórski
Teksty prasowe i edukacyjne dla polskiej emigracji wojennej w Wielkiej Brytanii jako narzędzia kształtowania pamięci zbiorowej
9.50 – 10.10Karolina Lisczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zdania z czasownikami (z)deprawować i (z)demoralizować w polskim dyskursie parlamentarnym jako nośnik pamięci o zagadnieniach moralnych

Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
Okulary, flaszki i bul – polscy prezydenci w memach internetowych


10.10-10.30dyskusjadyskusja
10.30 – 11.00przerwa na kawęprzerwa na kawę
11.00 – 11.20Magdalena Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(Re)kontrukcje pamięci w reportażach Piotra Nesterowicza
Beata Grochala, Uniwersytet Łódzki
Formuły językowe jako nośniki pamięci w dyskursie sportowym
11.20 11.50Dorota Szagun, Uniwersytet Zielonogórski
Obszary pamięci i niepamięci w biografii Ireny Sendlerowej autorstwa Anny Bikont
Joanna Przyklenk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
W pamięć zapada – w pamięci tkwi – z pamięci ulatuje. O postrzeganiu pamięci przez świadków historii na przykładzie archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego
11.50 – 12.10Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki
Pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa w artystycznych dyskursach wspomnieniowych: Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi” (1999)i Marcin Wicha „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” (2017)
Katarzyna Sobolewska, Polska Akademia Nauk
Mazurzy o końcu swojego świata. Językowa i stylistyczna analiza relacji autochtonów
12.10 – 12.30Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowe pomniki w dyskursie telewizyjnym w Polsce


Damian Gocół, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Podmiotowość ujęzykowiona w inicjalnych fragmentach narracji biograficznych o charakterze post- i metapamięciowym
12.30 – 12.50dyskusjadyskusja
13.00 14.30obiad

Jak pamięta miasto, muzeum i film?

od 15.00Jak pamięta miasto?
Panel dyskusyjny połączony ze spacerem Szlakiem Katowickiej Moderny  (15.00-17.30)
Jak pamięta muzeum?
Panel dyskusyjny połączony ze zwiedzaniem Muzeum Śląskiego w Katowicach.
(16.00-17.30) uwaga zmiana godziny
Jak pamięta film?
Panel dyskusyjny połączony z seansem filmowym pt. Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy  (wybrane filmy z cyklu)
(15.00 – 17.00)

19.30uroczysta kolacja

10 czerwca 2022, Katowice, ul. Uniwersytecka 4, aula nr B/0.39

10.00 – 10.20Jarosław Bogacki, Uniwersytet Opolski
Pamięć i emocje w polsko-niemieckim dyskursie prasowym
10.20 10.40Marcin Poprawa, Uniwersytet Wrocławski
Rytuały pamięci z kalendarza świąt państwowych II RP w sieci dyskursów. Próba analizy multimodalnej
10.40 – 11.00Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pamięć powstania a/i pamięć o powstaniu. Dyskursywne negocjowanie wizji powstania warszawskiego w wywiadach narracyjnych z Archiwum Historii Mówionej
11.00- 11.20dyskusja
11.20-11.50przerwa na kawę
11.50 – 12.10Roman Opiłowski, Uniwersytet Wrocławski
Multimodalna tekstualność w tworzeniu kultury pamięci
12.10- 12.30Janina Hajduk-Nijakowska, Uniwersytet Opolski
Obecność pamięci lokalnej w pamięci zbiorowej
12.30 – 12.50Jan Kajfosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Hierarchie wiarygodności, czyli o dyskursywnej legitymizacji tekstów pamięciowych
12.50 – 13.10dyskusja
13.10-13.20zakończenie konferencji
13.20 – 14.30obiad