Organizatorzy i kontakt

Zapraszamy do kontaktu: dyskursypamieci@gmail.com 

prof. dr hab. UW Waldemar Czachur
Uniwersytet Warszawski

dr Beata Duda
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr prof. UŚ Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UMCS Marta Wójcicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie